RASI ry kannustaa jäsenyrityksiä mukaan Green deal -sopimukseen rakentamisen muoveista

Rakennus- ja sisustustuotteiden pakkaamisessa käytettävät muovit ovat arvokasta materiaalivirtaa, jonka saaminen kiertoon edistää kiertotaloustavoitteiden toteutumista. Green deal -sopimuksen tavoitteena on lisätä kalvomuovien erilliskeräystä ja parantaa niiden päätymistä tehokkaammin uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Rakennus- ja sisustustarvikekaupan yhdistys RASI ry on allekirjoittanut Rakentamisen muovit -Green dealin yhdessä ympäristöministeriön sekä alan muiden järjestöjen kanssa ja kannustaa kaikkia jäsenyrityksiä myös mukaan sopimukseen. 

Miksi liittyä mukaan?

Rakentamisen rooli on keskeinen, kun Suomi pyrkii saavuttamaan kansalliset ja kansainväliset ilmastotavoitteensa. Mukaan sopimukseen lähtevät yritykset voivat viitoittaa tietä koko toimialalle, parantaa mainettaan ja saavuttaa sitä kautta kilpailuetua. Sopimus nostaa näkyville edelläkävijöiden toimet. Sopimuksessa on mukana kokonainen arvoketju toimialat yhdistäviä toimijoita tuotteiden valmistuksesta pakkaamiseen, tilaajista rakennushankkeiden ja urakoiden toteuttajiin, kiertotalouden osaajista uudelleen tuotantoon.

Tietoa omasta muovien käytöstä

Sopimukseen osallistuminen tarjoaa työkaluja toteuttaa yrityksenne tai kuntanne hiilineutraalius- ja kiertotaloustavoitteita. Toimet ja tavoitteet ovat räätälöity yritysten näkökulmasta, niin että sopimus tarjoaa käytännön keinoja etsiä tehokkaimpia, toimivimpia ja uusia toimintamalleja niiden saavuttamiseksi. Taustalla on toimialan ymmärrys arvoketjun eri toimijoiden haasteista ja mahdollisuuksista.

Mitä mittaat, siihen pystyt vaikuttamaan!

Ensimmäisinä sopimusvuosina tarkoitus on kerätä tietoa yrityksen omasta kalvomuovin käytöstä. Tämän tiedon pohjalta yritys itse asettaa sitten vähentämis- ja kierrätystavoitteet tuleville vuosille.

  • Hankintaehdoilla voit vaikuttaa siihen, kuinka paljon pakkausmuovia teille saapuu. Omat pakkaustavat ja -innovaatiot vaikuttavat siihen, kuinka paljon teiltä lähtee kalvomuovia asiakkaille. Myös oman toimipaikkanne muovinkierrätyskäytänteisiin voi pyrkiä vaikuttamaan, Rasi ry:n toimitusjohtaja Minna Liuksiala kertoo.

Työkaluja yrityksesi käyttöön

Sopimuksen tavoitteiden mukaisen toiminnan tueksi on tarjolla laaja maksuton Motivan verkkokoulutusohjelma, jonka taustasta kertoo esittelyvideo.

Tutustu Rakentamisen muovit -green dealiin Suomessa voit katsomalla ympäristöministeriön videon. (englanninkielinen)

Liity omalla sitoutumisellasi mukaan sopimukseen ja edelläkävijöiden joukkoon! Lisätietoa ja selkeät ohjeet löydät täältä.  

Muovien tehokkaampi kierrättäminen tuo monenlaisia hyötyjä

Green deal -sopimus rakentamisen muoveista laadittiin, koska viidennes kaikista muoveista käytetään rakentamisessa. Pakkaukset ovat suurin kertakäyttömuovien lähde rakentamisen alalla ja näissä käyttömuoveissa on merkittävä kierrätyspotentiaali. Teknisten ominaisuuksien ansiosta muovit ovat arvokasta materiaalivirtaa ja niiden nykyistä merkittävästi tehokkaampi kierrättäminen tuo monenlaisia hyötyjä. Rakentamisessa syntyvä muovijäte hyödynnetään nyt lähinnä energiantuotannossa.

Kierrätysvaatimukset kiristyvät

Suomen pyrkiessä saavuttamaan kansalliset ja kansainväliset ilmastotavoitteet, rakentamisella on merkittävä rooli. Tavoitteena, että muovipakkauksista on kierrätettävä vähintään 50 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä ja vähintään 55 prosenttia vuoden 2030 loppuun mennessä.

Green deal -sopimuksen ansiosta erilliskerätty kalvomuovi päätyy nykyistä tehokkaammin kierrätykseen ja kierrätysraaka-aineeksi kalvomuovien tuotantoon ja palautuu tuotteina takaisin markkinoille. Sopimus lisää vastuullista muovien käyttöä ja edistää rakentamisen kiertotaloutta. Samalla vähennetään päästöjä.

Green deal sopimukset edistävän yhteiskunnan kestävää kehitystä

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja toimialojen tai kuntien välillä. Sopimuksella etsitään ratkaisuja ilmastohaasteisiin, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, luonnonvarojen ylikulutukseen ja kiertotalouden edistämiseksi. Sopimuksissa sitoudutaan vapaaehtoisesti yhteisiin kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja sovitaan toimista tavoitteiden saavuttamiseksi. Green deal -sopimukset ja niihin tehdyt sitoumukset ovat osa Suomen kestävän kehityksen toimikunnan yhteiskuntasitoumusta.

Yksittäiset yritykset ja kunnat voivat sitoutua edistämään sopimuksen tavoitteita tekemällä oman sitoumuksensa sitoumus2050.fi -sivustolla.

 

25.10.2021

Jaa artikkeli: