Vaikuttamistyö

Yhteistyö ja vaikuttaminen

Yhdistyksemme tekee yhteistyötä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla päättäjien ja kaupan alan järjestöjen kanssa. Vastavuoroisella keskustelulla poliittisten päättäjien ja virkamiesten kanssa edistämme alan suotuisia toimintaedellytyksiä. 

Kotimainen yhteistyö on meille luonnollisesti tärkeää. Olemme Erikoiskaupan liitto Etu ry:n ja Kaupan Liiton jäsen. Olemme mukana useissa Kaupan Liiton valiokunnissa vaikuttamassa erityisesti rakentamisen alan lainsäädännön kehittämiseen.

Kansainvälisesti olemme mukana EDRA - European Retail Accosiationissa jäsenenä ja EuroCommercen valiokunnissa Edun asiantuntijana. Yhteistyön kautta olemme vaikuttamassa kaupan alan toimintaedellytyksiin laajemmin. 

 

Suhteet mediaan

Meille on tärkeää, että alan ääni tulee kuulluksi. Nostamme mediassa keskusteluun tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita alalta sekä pyrimme edistämään laajempaa yhteiskunnallista keskustelua. Tiedotamme säännöllisesti alan kehityksestä ja annamme lausuntoja alan ilmiöistä ja muutoksista. 

Tuottajayhteisöt

Olemme jäsenenä Suomen Pakkaustuottajat Oy:ssä. Suomen Pakkaustuottajat Oy on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö, joka vastaa kartonki- ja paperipakkausten, lasipakkausten, metallipakkausten, muovipakkausten ja puupakkausten kierrätyksestä Suomessa.

Kiertotalouden tavoitteet ovat EU-tasolla nousseet merkittävään asemaan ja tavoitteet pakkauksien hyödyntämiselle kierrättämällä ovat kasvaneet. RASI on mukana edistämässä kierrätystä sekä vaikuttamassa kierrätyksen ja jätteiden käsittelyn tehostamiseen.