Vaikuttamistyö

Yhteistyö ja vaikuttaminen

Yhdistyksemme tekee yhteistyötä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla päättäjien ja kaupan alan järjestöjen kanssa. Vastavuoroisella keskustelulla poliittisten päättäjien ja virkamiesten kanssa edistämme alan suotuisia toimintaedellytyksiä. 

Kotimainen yhteistyö on meille luonnollisesti tärkeää. Olemme Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Edun ja Kaupan Liiton jäsen. Olemme mukana useissa Kaupan Liiton valiokunnissa vaikuttamassa erityisesti rakentamisen alan lainsäädännön kehittämiseen.

Kansainvälisesti olemme mukana EDRA - European Retail Accosiationissa jäsenenä ja EuroCommercen valiokunnissa Edun asiantuntijana. Yhteistyön kautta olemme vaikuttamassa kaupan alan toimintaedellytyksiin laajemmin. 

Suhteet mediaan

Meille on tärkeää, että alan ääni tulee kuulluksi. Nostamme mediassa keskusteluun tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita alalta sekä pyrimme edistämään laajempaa yhteiskunnallista keskustelua. Tiedotamme säännöllisesti alan kehityksestä ja annamme lausuntoja alan ilmiöistä ja muutoksista. 

Tuottajayhteisöt

Olemme osakkaana ja hallituksen jäsenenä kolmessa tuottajavastuuyrityksessä. Mepak-Kierrätys Oy vastaa metallipakkauksien, Puupakkausten Kierrätys PPK Oy puupakkauksien ja Suomen Kuitukierrätys Oy kuitupakkauksien tehokkaasta kierrätyksestä.

Kiertotalouden tavoitteet ovat EU-tasolla nousseet merkittävään asemaan ja tavoitteet pakkauksien hyödyntämiselle kierrättämällä ovat kasvaneet. Olemme mukana edistämässä kierrätystä sekä vaikuttamassa kierrätyksen ja jätteiden käsittelyn tehostamiseen.