Räjähteiden lähdeaineet, myynnin rajoitukset ja jakelijan velvollisuudet

Webinaarissa mainitut linkit

1.2.2021 alkaen voimassaoleva laki lähtöaineista: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210073

Linkki Tukesin ohjeisiin räjähteiden lähtöaineita koskien. Linkit EU asetukseen ja soveltamisoheisiin löytyvät sivun alalaidasta: https://tukes.fi/kemikaalit/rajahteiden-lahtoaineita-koskevat-vaatimukset

Poliisin ohjeet lähtöaineluvan osalta: https://poliisi.fi/lahtoainelupa

Linkki komission ohjeisiin tietosuojasääntöjen osalta: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_fi

Linkki ilmoituslomakkeeseen epäilyttävän katoamisen tai hankintayrityksen tapahtuessa: Ilmoituslomake

26.01.2021

Jaa artikkeli: