Varovaista optimismia rautakaupassa

Vuonna 2016 rakennus- ja sisustustarvikealan myynnin ennustetaan kääntyvän viimein varovaiseen kasvuun. Vuoden 2015 myynti jää kuitenkin miinukselle. Uudisrakentamisen laskeva trendi ja kuluttajien varovaisuus ovat suurimmat syyt heikkoon kehitykseen.

Syyskuussa toimitettu alan suhdannekysely ennakoi käännettä parempaan. Niin vähittäiskaupan kuin tavarantoimittajienkin arviot vuoden 2015 lopun kehityksestä ovat kääntyneet positiivisempaan suuntaan.

”64 prosenttia vastaajista ennakoi tämän vuoden myynnin kasvavan tai ainakin pysyvän ennallaan viime vuoteen verrattuna. Huhtikuun kyselyssä vastaava luku oli 53 prosenttia,” tiivistää Rasi ry:n toimitusjohtaja Harri Fagerlund.

Korjausrakentamisen positiivinen trendi (+2,5 %) on ylläpitänyt erityisesti sisustustarvikkeiden ja pienraudan keskimääräistä parempaa kehitystä. Kesän aikana näiden tuoteryhmien myynti kääntyikin kasvuun.

”Alan varovaisuutta kuvaa kuitenkin se, että kannattavuuden ja henkilömäärän suhteen kevään ja syksyn 2015 suhdannekyselyiden tuloksissa ei näy merkittäviä muutoksia,” toteaa Fagerlund.

Vuonna 2016 myynnin varovaisia kasvuennusteita vauhdittavat rakentamisen valoisammat kehitysennusteet tulevalle vuodelle. Rakentamisen ennustetaan kasvavan kaiken kaikkiaan 2 prosenttia ja talonrakentamisen jopa 3-4 prosenttia. Lisäksi hallitusohjelmassa kirjatut rakentamisen lupajärjestelmään suunnitellut helpotukset, erityisesti pienrakentamisen kohdalla, voivat tuoda positiivisen sysäyksen alan myynnin kehitykseen.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Harri Fagerlund, Rasi ry, 0500-454 093
harri.fagerlund@rasi.net

26.10.2015

Jaa artikkeli: