Tutkimus: Rautakaupan ammattiasiakas odottaa henkilökunnalta ammattitaitoa ja kattavia tuotetietoja

Koronakevät vauhditti rautakaupan alan hurjaan 6 % kumulatiiviseen kasvuun. Kuluttajamyynti kasvoi, mutta ammattimyynnin kasvu alkoi hiipua. RASI ry tutki, miten rautakauppojen tulisi uudistua ja kehittää ammattiasiakkaidensa palveluita. Rakennusalan ammattilaisille valikoima, saavutettavuus ja helppo asiointi, hintojen kilpailukykyisyys sekä henkilökunnan vahva ammattitaito rakentavat vahvan asiakassuhteen rautakaupan kanssa. 

Rakentamisen ja remontoinnin ammattilaiset pitävät tärkeimpinä rautakauppatuotteiden ostopaikan valintaan vaikuttavina tekijöinä oikeanlaista tuotetarjontaa, asioinnin helppoutta ja nopeutta sekä kilpailukykyistä hintatasoa. Ammattiasiakkaat olivat myös pääsääntöisesti tyytyväisiä näihin palveluihin. Tiedot käyvät ilmi rauta- ja sisustuskaupan yhdistys RASI ry:n yhdessä Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu ry:n kanssa Kantarilla teettämästä tutkimuksesta.


– Oikeanlainen tuotetarjonta tarkoittaa laajaa valikoimaa, tuotteiden ekologisuutta ja kotimaisuutta sekä mahdollisuutta vaikuttaa valikoimien sisältöön. Asioinnin helppoutta on ennen kaikkea rautakaupan sijainti mahdollisimman lyhyen matkan päässä ja myös myymälän selkeys, mikä nopeuttaa tuotteiden löytämistä, kertoo rakentamisen ja sisustamisen yhdistys RASI ry:n toimitusjohtaja Minna Liuksiala.


Henkilökunnan ammattitaitoa ja asiakaspalvelua arvotetaan vahvasti ostopaikan valintatekijänä. Ammattiasiakkaisiin keskittyvä myyjä, joka reagoi nopeasti, on tavoitettavissa ja hallitsee sekä tuotteet että rakentamisen ja remontoinnin, on erityinen vahvuus ostopaikan valintatekijänä. 

Rakennusalan yrityksille rautakaupan tärkeimmiksi palveluiksi nousivat tutkimuksessa tarkemman tuotetiedon saaminen, ennen noutoa valmiiksi kerätyt tilaukset, nimetty ammattimyyjä ja työmaatoimituslogistiikan sujuvuus. 

– Kattavat tuotetiedot ovat ostavalle ammattiasiakkaalle ratkaisevan tärkeitä. Ne mahdollistavat tuotteiden keskinäisen vertailun ja ostopäätöksen, Liuksiala sanoo. 

Ammattiasiakkaiden keskuudessa rautakaupan tuotteiden ostaminen verkkokaupasta on vielä melko vähäistä. Verkko-ostoksia rautakaupan tuotteissa on tehnyt joka kolmas tutkimukseen vastannut. Kuitenkin keskisuurissa ja suurissa yrityksissä kaksi kolmesta vastaajasta ilmoitti tekevänsä hankintoja rautakauppojen verkkopalveluista.– Verkkokaupoista ostoja tehneet ammattiasiakkaat toivovat rautakauppojen verkkopalveluilta erityisesti valikoiman selkeää esittelyä tuotetietojen kanssa sekä oikeita eli ammattilaisille tarkoitettuja hintatietoja ja tarjouksia, kertoo Liuksiala. 

Tutkimuksessa kaikista suurin toive kohdistuu henkilökunnan ammattitaitoon, asiakaspalvelun saamiseen ja laatuun sekä myyjien määrään. Rautakaupan ammattimyyjän tarve on digitalisaationkin aikana säilynyt. 

 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Minna Liuksiala, RASI ry, 050 3834465, minna.liuksiala@rasi.net

04.11.2020

Jaa artikkeli: