Rautakauppa ajaa lakimuutosta: Rakennuslupavaatimusten keventäminen piristäisi taloutta

Rautakauppa esittää, että muutos Maankäyttö- ja rakennuslakiin Ruotsin Attefallshus-lain tavoin, piristäisi taloutta, lisäisi työllisyyttä ja mahdollistaisi osaltaan kaupunkirakenteen tiivistämisen. Attefallshus-lain mukaiset rakennuslupavaatimusten kevennykset mahdollistaisivat pienten rakennusten rakentamisen omaan pihaan ilman raskasta lupakäsittelyä.

Rakennuslupavaatimusten keventäminen Ruotsin Attefallshus-lain mukaisiksi mahdollistaa alle 25m2 asumiskelpoisen rakennuksen rakentamisen tontille pelkällä ilmoitusmenettelyllä. Ruotsissa arvioidaan, että Attefallshus-rakennuksia rakennetaan pidemmällä aikavälillä peräti 100 000 ja nyt Ruotsissa on tehty esitys lakimuutokseksi, jonka jälkeen maksimi neliömäärä kohoaisi 30m2.

Rakennus- ja sisustustarvikekaupan yhdistys RASI ry vetoaa päättäjiin Suomen rakennuslupavaatimuksien keventämiseksi Ruotsin mallin mukaisesti.

– Lupakäytänteissä on paikkakuntakohtaista vaihtelua. Tällä hetkellä paikalliset viranomaiset tekevät päätöksiä, joiden perusteet eivät ole yhteneväiset. Tämä asettaa kansalaiset hyvin eriarvoiseen asemaan pienrakentamisen osalta, kertoo RASI ry:n toimitusjohtaja Minna Liuksiala.

Liuksialan mielestä myös kaupunkirakenteen tiivistäminen etenkin kasvukeskuksissa on välttämätöntä.

– Pääkaupunkiseudun kiinteistöillä on noin kolme miljoonaa neliötä käyttämätöntä rakennusoikeutta. Se vastaa koko alueen yksiö-kantaa. Nämä neliöt tulisi saada hyötykäyttöön, Liuksiala toteaa.

Lupavaatimusten päivittämisellä olisi myös vaikutus rakentamisen alan työllisyyden kehitykseen. Alkuvuonna haettujen rakennuslupien määrä on kääntynyt laskuun.

– Rakentamisen huippua eletään nyt ja rakentamisen suhdannelasku on jo näkyvissä. Lievennykset lupakäytänteihin lisäisivät alan aktiivisuutta ja piristäisivät laajasti taloutta. Me tarvitsemme uusia avauksia, jotka varmistavat alan työllisyyttä, kun nykyiset markkinat hiipuvat, arvioi Liuksiala.

Yhden hengen talouksien voimakas kasvu edellyttää markkinoilla vaihtoehtoja tarjonnassa. Kevyt lupamenettely voi vastata myös perheiden inhimillisiin tarpeisiin. Liuksiala arvioi, että kasvukeskuksissa asuntojen hintataso on karannut monen nuoren ja vanhuksen saavuttamattomiin.

– Ikääntyminen ja kaupungistuminen tuo paineita saada toiselta paikkakunnalta yksin jääneet ikäihmiset perheiden lähelle asumaan. Toisaalta esimerkiksi opiskelijoiden ja tuettavien nuorten itsenäistymistä olisi mahdollista tukea, kun oma asunto löytyy läheisten pihapiiristä, Liuksiala kertoo.

Sipilän hallitusohjelman liitteessä 4 ”Asunto-politiikan toimet” yhdeksi sujuvoittamistoimenpiteeksi on mainittu pienimuotoisen piharakentamisen mahdollisuuksien lisääminen. Rautakaupan alalla uskotaan siihen, että myös tuleva hallitus haluaa edistää sellaisia byrokratian purkutalkoita, joissa on vain voittajia.

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Minna Liuksiala, RaSi ry, 050 383 4465, minna.liuksiala@rasi.net

04.10.2018

Jaa artikkeli: